ฟรีเว็บ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  ประจำภาคเรียนที่ 2/2557
ระดับ ปวส. ระบบเทียบโอนประสบการณ์และวิชาชีพ ในสาขาวิชาดังนี้
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
สาขาวิชาการบัญชี                      สาขาวิชาการตลาด

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

ระดับ ปวส. ระบบการศึกษาออนไลน์ ในสาขาวิชาดังนี้
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป              สาขาวิชาการตลาด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.092-8837873ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
1. ค่าแรกเข้า 2,500 บาท
2. ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 2,200 บาท

รีบสมัครด่วน รับจำนวนจำกัด  มีประสบการณ์มาก เทียบโอนได้มาก
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 092-8837873

- เรียนกับหลักสูตรที่หลายหลายในระดับ ปวส. การจัดการทั่วไป การบัญชี
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ช่างไฟฟ้า
- หลักสูตรเทียบโอนประสบการณ์ ใช้เวลาศึกษา1 ปี
- เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ
- ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา
- เรียนเสริมวิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
- มีอาจารย์ดูแลใกล้ชิดตลอดหลักสูตร
- การเดินทางสะดวกสบาย 
   
   
©2012 by ntechrangsit.com