นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
การตลาด ช่างไฟฟ้า ภาควันอาทิตย์


เรียนสายอาชีพกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่ได้รับการรับรองจาก สมศ.

           - สมัครภายในวันที่ 15 มีนาคมนี้ พร้อมสิทธิ์รับทุนการศึกษา เรียนฟรีตลอดหลักสูตร
           - เรียนเฉพาะวันอาทิตย์, หนังสือเรียนฟรี! ตลอดหลักสูตร , เครื่องแบบนักศึกษา ฟรี!
          - มีเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
           - ผ่อนจ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาททุกระดับ จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา !!  หลักฐานในการ สมัคร

  - สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ               - สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน  2                      - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

  สถานที่รับสมัคร : ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
  มีรถเมล์ และรถตู้ ผ่านหลายสาย (รถโดยสารที่เข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านทุกสาย)
 
   
   
©2014 by ntechrangsit.com