นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่ 

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาทุกระดับ

ระดับ ปวส. การบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  ช่างไฟฟ้า
ระดับ ปริญญาตรี (เทียบโอน หลัง ปวส.) การจัดการ  การตลาด รัฐประศาสนศาสตร์

===============================================
มีอาจารย์ดูแลใกล้ชิดตลอดหลักสูตร
ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้
ฟรีเอกสาร ตำราเรียน  เครื่องแบบนักศึกษา

===============================================
ค่าใช้จ่าย
1) ระดับ ปวส. ตลอดหลักสูตร 26,500 บาท
     สามารถผ่อนชำระได้ โดยค่าแรกเข้าชำระเพียง 2,500 บาท
     และจ่ายเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท เปป็นระยะเวลา 12เดือน

2) ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนหลัง ปวส.) ตลอดหลักสูตร 72,000 บาท
     ค่าเทอมเหมาจ่ายเป็นรายวิชา  วิชาละ 3,000 บาท
 

กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
ระดับ ปวส.       สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ช่างไฟฟ้า 

ทุกระดับ จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา!!

- เรียนเฉพาะวันอาทิตย์, หนังสือเรียนฟรี! ตลอดหลักสูตร , เครื่องแบบนักศึกษา ฟรี!
- มีเรียนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาจีน
- ผ่อนจ่ายรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท


หลักฐานในการสมัคร
  - สำเนาวุฒิการศึกษา 2 ฉบับ               - สำเนาบัตรประชาชน 2 ฉบับ
  - สำเนาทะเบียนบ้าน  2                      - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

  สถานที่รับสมัคร : ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร
  มีรถเมล์ และรถตู้ ผ่านหลายสาย (รถโดยสารที่เข้ามหาวิทยาลัยรามคำแหง ผ่านทุกสาย)
 
   
   
©2014 by ntechrangsit.com