ฟรีเว็บ
นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 ขยายเวลารับสมัครจนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2557!!! 

สมัครเรียนภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2557 ค่าแรกเข้าเพียง 2,500 บาท
ศูนย์การเรียนเทียบโอนความรู้ประสบการณ์วิชาชีพ

กำลังรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557

ระดับ ปวส. กับหลักสูตรที่หลากหลาย ในระบบเทียบโอนความรู้และประสบการณ์
(นักศึกษาสามารถเทียบโอนได้สูงสุด 2 ใน 3 ของหลักสูตร)


คุณสมบัติผู้สมัครเรียน
     - จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนปลาย , ปวช. หรือ กศน.
     - ผู้ที่จบหลักสูตรที่สูงกว่า แต่ประสงค์จะเข้าเรียนเพื่อปรับวุฒิให้ตรงกับสายงาน
     - ผู้ที่ทำงานประจำ เจ้าของกิจการหรือประกอบธุรกิจส่วนตัวก็สามารถสมัครเรียนได้

สาขาวิชาที่เปิดสอน
     
- การจัดการทั่วไป                       - การตลาด          
     - การบัญชี                                - คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
     


วันและเวลาเรียน
     - เรียนแบบโมดูล จัดการศึกษาแบบ Block course      
     - เรียนระบบชั้นเรียน เฉพาะวันอาทิตย์ 
     - จัดสอบเดือนละครั้ง

ค่าใช้จ่าย
     - ค่าแรกเข้า 3,000 บาท
     - ผ่อนชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 2,300 บา
ท        

สวัสดิการนักศึกษา
     
- ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา
     - ฟรี หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร
     - เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ
     - เสริมทักษะภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุ่น
       


สนใจสมัครเรียนหรือสิบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.ศุภกฤต 092-8837873         
 
 

เสริมทักษะภาษาญี่ปุ่นและภาษาญี่ปุ่นทุกสาขาวิชา เพื่อต้อนรับ AEC 
 

ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
หลักสูตรในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทั้งสาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชา
การบัญชี และสาขาวิชาการตลาดมีทางเลือกหลากหลายสำหรับการทำงาน โดยครอบคลุม หน้าที่งานทางธุรกิจทุกด้าน อาทิ งานธุรการ งานสำนักงาน ทรัพยากรมนุษย์ การตลาด การบัญชี การเงิน หรือแม้แต่เป็นผู้ประกอบการเอง 
 
 
   
   
©2013 by ntechrangsit.com