นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ศูนย์รับสมัครนักศึกษาใหม่
ระดับ ปวส. สาขาวิชาการจัดการทั่วไป การบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด ช่างไฟฟ้า ภาคพิเศษ 
ระดับ ปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ การบัญชี และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ทุกระดับ จัดการเรียนการสอนภายในสถานศึกษา ที่นี่เป็นเพียงศูนย์รับสมัครเท่านั้น!!

  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.092-8837873
ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
- ปวส. ผ่อนจ่ายเดือนละ 2,000 บาท
- ปริญญาตรี ผ่อนจ่ายเดือนละ 3,300 บาท

  
   มีรถ รับ-ส่ง, ตำราฟรี! ,เครื่องแบบ ฟรี!
รู้จริง ทำได้ เข้าใจชีวิต
สถานศึกษาสำหรับคนทำงาน

 


 
ระดับปริญญาตรี
รับสมัครนักศึกษาโครงการพิเศษ ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ
 
คณะบริหารธุรกิจ  สถาบันรัชต์ภาคย์

นักศึกษาโครงการพิเศษ ไม่ใช่แค่เพียงให้นักศึกษาจบปริญญาตรีตามหลักสุตร ในระยะเวลาอันสั้นเท่านั้น แต่เป้าหมายหลักคือการวางรากฐานทางภูมิปัญญา ด้วยการพัฒนา 3 เก่งคือ “เก่งวิจัย เก่งภาษา เก่งวิชาการ” ซึ่งจะพาท่านไปสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นและนำไปต่อยอดในหน้าที่การงานได้อย่างเต็มภาคภูมิในอนาคตอันใกล้

สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
   สาขาวิชาการบัญชี
   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
   สาขาวิชาการจัดการ


คุณวุฒิเมื่อจบการศึกษา บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
รีบสมัคร ด่วน! รับจำนวนจำกัด
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.092-8837873

ระดับ ปวส.
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา

ระดับ ปวส. ภาคพิเศษ


สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


1. เรียนภาคพิเศษ เฉพาะวันหยุด
2. มีบริการรถ รับ-ส่ง
3. เอกสาร ตำรา ฟรีตลอดหลักสูตร
4. ชุดนักศึกษาฟรี
5. ผ่อนชำระค่าเล่าเรียนได้
6. มีทุนการศึกษา
7. เรียนจบ มีสถานประกอบการ
    รองรับ
8. มีสอนเสริมทักษะด้านภาษา
    เพื่อต้อนรับ AEC
    เสริมภาษาอังกฤษ จีน ญี่ปุ่น
9. ตรงตามหลักสูตรของ
    กระทรวงศึกษาธิการ

หลักฐานในการสมัคร
- สำเนาวุฒิการศึกษา           - สำเนาบัตรประชาชน
- สำเนาทะเบียนบ้าน            - รูปถ่าย 1 นิ้ว 3 ใบ

 
 
ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
ปวส. โครงการพิเศษ

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการตลาด
สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง


สนับสนุนให้นักศึกษา
ทำโครงการ และงานวิจัยธุรกิจ 
เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักศึกษา

- มีบริการ รถ รับขส่ง
- เอกสาร ตำรา หนังสือเรียน ฟรี
- เครื่องแบบนักศึกษา ฟรี
- มีสอนเสริมวิชา ภาษาอังกฤษ
  ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
- ตรงตามหลักสูตรของ
  กระทรวงศึกษาธิการ

สอบถามรายละเอียด
โทร. 092-8837873
   
 
 
 
  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา
ปริญญาตรี โครงการพิเศษ
ของสถาบันรัชต์ภาคย์

สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการ


สอบถามรายละเอียด
โทร 092-8837873
 
   
   
©2014 by ntechrangsit.com