นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่  
เรียน ปวส. ภาคสมทบ รีบสมัครด่วนมีทุนการศึกษา และหนังสือเรียนตลอดหลักสูตร
ผ่อนชำระค่าเทอมได้ ผ่อนจ่ายเพียง 2,000 บาท

ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
ในสาขาวิชาดังนี้
คณะวิชาบริหารธุรกิจ
สาขาวิชาการจัดการทั่วไป             สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ          
สาขาวิชาการบัญชี                        
สาขาวิชาการตลาด

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา
1. ค่าแรกเข้า 2,500 บาท
2. ชำระเป็นรายเดือน เดือนละ 2,000 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.092-8837873

- เรียนกับหลักสูตรที่หลายหลายในสาขาวิชาการจัดการทั่วไป การบัญชี 
  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การตลาด
- เรียน coursework จบภายใน 1ปี
- เรียนในห้องเรียนปรับอากาศ
- ฟรี เครื่องแบบนักศึกษา
- ฟรี  หนังสือเรียนตลอดหลักสูตร
- เรียนเสริมวิชาภาษาญี่ปุ่นและวิชาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ชาวต่างชาติ
- มีอาจารย์ดูแลใกล้ชิดตลอดหลักสูตร
- การเดินทางสะดวกสบาย
- มีทุนการศึกษาให้สำหรับนักศึกษาที่เรียนดี และประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์


 
   
   
©2014 by ntechrangsit.com